Verktøy returnerer ikke

1. Sjekk alle koblinger. Påse at eventuelle skrukoblinger er skrudd skikkelig til (nesten alle slike feil kommer av at skrukoblinger har løsnet av vibrasjoner under bruk).

2. Hvis problemet vedvarer, koble fra ett og ett verktøy, for å eliminere feilkilden. Hvis feilen gjelder ett (eller flere verktøy), prøv å kjøre med et annet tilkoblingspunkt på pumpen. 

3. Om dette heller ikke hjelper, koble fra alle slanger, og kjør pumpen, for å se at den bygger og slipper trykk korrekt. 

4. Monter slanger og verktøy, påse alle koblinger og forsøk igjen. 

Logo

Hytorc Sverige AB
Kvekatorpsvägen 24

311 32 Falkenberg

+46 0346 130 80
info@hytorc.se