Pneumatiske momenttrekkere fra Hytorc

På høyre side ser du vårt utvalg av pneumatiske momenttrekkere.

jGun 2.0 - Verdens første pneumatiske momenttrekker uten FRL (filter, regulator & smører).

Apache - Hytorcs raskeste pneumatiske momenttrekker med to gir.

Pneumatik

Logo

Hytorc Sverige AB
Kvekatorpsvägen 24

311 32 Falkenberg

+46 0346 130 80
info@hytorc.se