Studpuller

Studpuller fra SRT Manufacturing er et produkt for fjerning og installering av pinnebolter i løpet av sekunder. Den skader ikke gjenger på bolten og blir drevet av en standard lufttrekker. 

Studpuller har revolusjonert prosessen for fjerning og installering av pinnebolter. Den har eliminert merarbeidet og utfordringene vi har når en bolt har satt seg. Det blir en stor besparelse på arbeidstiden ved å eliminere bruken av utgåtte og tradisjonelle metoder som blir brukt dersom du har en pinnebolt som har satt seg. Studpuller har blitt brukt suksessfult utallige ganger hvor en trodde eneste løsning var å borre pinnebolten eller ved å bruke XXX. Tenk på pengene spart ved å bruke Studpuller når du kan fjerne pinnebolter i løpet av sekunder i motsetning til å bruke timesvis på drilling eller andre teknikker.

 

Noen av applikasjonene Studpuller blir brukt på:

 • Petrokjemisk, rafenerier og kjemiske fabrikker
  • Hydro-crackers / Hydrogenknuser
  • Varmevekslere
  • Kjeler
  • Turbiner
 • Energi: Kjernekraft, fossilt og vannkraft
  • Turbiner
  • MSRV -Multi sensor releif valve
  • MSIV - Main steam isolation valve
  • Stopp ventiler
  • Avskjærongs ventiler
  • Kjele pumper
 • Papir fabrikker
  • Tørker hodebolter
  • Hengsle pinner
 • Gruver
  • Trekk liner
  • Bolter / pinnebolter
  • Piner
 • Store farkoster

Video

Hvodan fungerer Studpuller

 

Studpuller i bruk

Logo

Hytorc Sverige AB
Kvekatorpsvägen 24

311 32 Falkenberg

+46 0346 130 80
info@hytorc.se